Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Sodium Acrylates Copolymer

làm đặc
Xem thêm