Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Sodium Chloride

Sodium Chloride

Salt
làm đặc