Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Sodium Stearoyl Lactylate

Sodium Stearoyl Lactylate

nhũ hóa