Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Thioctic Acid

Thioctic Acid

Alpha-Lipoic Acid
chống oxy hóa