Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Tocopherol

Tocopherol

Vitamin E
Xem thêm
Vitamin E:
Tocopherol