Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Vitis Vinifera

làm đặc
Chi tiết

Là nguyên liệu thực vật có nguồn gốc từ nho; trong mỹ phẩm có tác dụng làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Vitis vinifera:
Vitis ViniferaVitis Vinifera Bud ExtractVitis Vinifera Callus Culture ExtractVitis Vinifera ExtractVitis Vinifera Flower Cell ExtractVitis Vinifera Fruit Cell ExtractVitis Vinifera Fruit ExtractVitis Vinifera Fruit PowderVitis Vinifera Fruit WaterVitis Vinifera JuiceVitis Vinifera Juice ExtractVitis Vinifera Leaf ExtractVitis Vinifera Leaf OilVitis Vinifera Leaf WaxVitis Vinifera SeedVitis Vinifera Seed ExtractVitis Vinifera Seed OilVitis Vinifera Skin ExtractVitis Vinifera Skin PowderVitis Vinifera Vine Extract
Grape:
Hydrolyzed Grape FruitHydrolyzed Grape SkinLactobacillus/​Grape Juice Ferment FiltratePalmitoyl Grape Seed ExtractPalmitoyl Grapevine Shoot ExtractPropyl Grapevine Shoot Extract OlivateSaccharomyces/​Grape Ferment Extract