Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Zingiber Officinale Root Extract

Ginger Root Extract
Chi tiết

Là chiết xuất từ rễ của Zingiber officinale (gừng; một loài thực vật thân thảo thuộc chi Gừng trong họ Gừng); trong mỹ phẩm có tác dụng chống oxy hóa, hương liệu, làm dịu, làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Zingiber officinale:
Zingiber Officinale ExtractZingiber Officinale Rhizome ExtractZingiber Officinale RootZingiber Officinale Root ExtractZingiber Officinale Root OilZingiber Officinale Root PowderZingiber Officinale Water