Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Aloe Barbadensis Leaf Extract Butter

Chi tiết

Tên của thành phần này không theo chuẩn INCI; có thể là Biochemica® Aloe Butter.

Xem thêm
Biochemica® Aloe Butter
Aloe barbadensis:
Aloe BarbadensisAloe Barbadensis Flower ExtractAloe Barbadensis LeafAloe Barbadensis Leaf ExtractAloe Barbadensis Leaf Extract ButterAloe Barbadensis Leaf JuiceAloe Barbadensis Leaf Juice PowderAloe Barbadensis Leaf PowderAloe Barbadensis Leaf WaterLactobacillus/​Aloe Barbadensis Ferment Filtrate