Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Boswellia Serrata Gum

Chi tiết

Là nguyên liệu từ gôm Boswellia serrata (một loài thực vật có hoa thuộc chi Boswellia trong họ Trám); trong mỹ phẩm có tác dụng hương liệu, làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Boswellia serrata:
Boswellia Serrata ExtractBoswellia Serrata GumBoswellia Serrata OilBoswellia Serrata Resin Extract