Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Boswellia Serrata Resin Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ nhựa cây Boswellia serrata (một loài thực vật có hoa thuộc chi Boswellia trong họ Trám).

Tham khảo
Xem thêm
Boswellia serrata:
Boswellia Serrata ExtractBoswellia Serrata GumBoswellia Serrata OilBoswellia Serrata Resin Extract