Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Chondrus Crispus Extract

Carrageenan ExtractSeaweed Extract
Chi tiết

Là chiết xuất từ Chondrus crispus (rêu Ireland, một loài tảo đỏ sống ở hốc đá bờ biển Đại Tây Dương); trong mỹ phẩm có tác dụng dưỡng ẩm/hút ẩm, làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Chondrus crispus:
Chondrus CrispusChondrus Crispus ExtractChondrus Crispus Powder