Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Chondrus Crispus Powder

Chi tiết

Là bột từ xay mịn Chondrus crispus (rêu Ireland, một loài tảo đỏ sống ở hốc đá bờ biển Đại Tây Dương); trong mỹ phẩm có tác dụng tẩy tế bào chết dạng hạt.

Tham khảo
Xem thêm
Chondrus crispus:
Chondrus CrispusChondrus Crispus ExtractChondrus Crispus Powder