Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Citrus Aurantium Dulcis Oil

Orange Oil
Chi tiết

Là tinh dầu được chưng cất từ nguyên cây Citrus aurantium dulcis (cam ngọt; một loài thực vật có hoa thuộc chi Cam chanh trong họ Cửu lý hương); trong mỹ phẩm có tác dụng hương liệu, làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Citrus aurantium dulcis:
Citrus Aurantium Dulcis Callus Culture ExtractCitrus Aurantium Dulcis ExtractCitrus Aurantium Dulcis Flower ExtractCitrus Aurantium Dulcis Flower OilCitrus Aurantium Dulcis Flower WaterCitrus Aurantium Dulcis Fruit ExtractCitrus Aurantium Dulcis Fruit WaterCitrus Aurantium Dulcis JuiceCitrus Aurantium Dulcis Juice ExtractCitrus Aurantium Dulcis OilCitrus Aurantium Dulcis Peel CeraCitrus Aurantium Dulcis Peel ExtractCitrus Aurantium Dulcis Peel OilCitrus Aurantium Dulcis Peel Oil ExpressedCitrus Aurantium Dulcis Peel PowderCitrus Aurantium Dulcis Peel WaxCitrus Aurantium Dulcis Seed Oil
Citrus aurantium:
Citrus Aurantium Flower OilCitrus Aurantium Leaf OilCitrus Aurantium Peel Oil Expressed