Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Citrus Aurantium Leaf Oil

hương liệu
Chi tiết

Là tinh dầu được chưng cất từ lá Citrus aurantium (cam chua, còn gọi là cam đắng, cam Seville, cam bigarade, hay cam mứt; một loài thực vật có hoa thuộc chi Cam chanh trong họ Cửu lý hương); trong mỹ phẩm có tác dụng hương liệu.

Tham khảo
Xem thêm
Citrus aurantium:
Citrus Aurantium Flower OilCitrus Aurantium Leaf OilCitrus Aurantium Peel Oil Expressed
Citrus aurantium bergamia:
Citrus Aurantium Bergamia Fruit ExtractCitrus Aurantium Bergamia Fruit OilCitrus Aurantium Bergamia Fruit WaterCitrus Aurantium Bergamia Leaf ExtractCitrus Aurantium Bergamia Leaf OilCitrus Aurantium Bergamia Peel Oil
Citrus aurantium dulcis:
Citrus Aurantium Dulcis Callus Culture ExtractCitrus Aurantium Dulcis ExtractCitrus Aurantium Dulcis Flower ExtractCitrus Aurantium Dulcis Flower OilCitrus Aurantium Dulcis Flower WaterCitrus Aurantium Dulcis Fruit ExtractCitrus Aurantium Dulcis Fruit WaterCitrus Aurantium Dulcis JuiceCitrus Aurantium Dulcis Juice ExtractCitrus Aurantium Dulcis OilCitrus Aurantium Dulcis Peel CeraCitrus Aurantium Dulcis Peel ExtractCitrus Aurantium Dulcis Peel OilCitrus Aurantium Dulcis Peel Oil ExpressedCitrus Aurantium Dulcis Peel PowderCitrus Aurantium Dulcis Peel WaxCitrus Aurantium Dulcis Seed Oil
Citrus aurantium amara:
Citrus Aurantium Amara Flower ExtractCitrus Aurantium Amara Flower OilCitrus Aurantium Amara Flower WaterCitrus Aurantium Amara Fruit ExtractCitrus Aurantium Amara Leaf/​Twig ExtractCitrus Aurantium Amara Leaf/​Twig OilCitrus Aurantium Amara Peel ExtractCitrus Aurantium Amara Peel OilCitrus Aurantium Amara Peel Powder
Citrus aurantium tachibana:
Citrus Aurantium Tachibana Peel Extract