Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Collagen

Chi tiết

Là một loại protein trong cơ thể động vật, chiếm một phần ba lượng protein trong động vật có vú; trong mỹ phẩm có tác dụng dưỡng ẩm/hút ẩm.

Tham khảo
Xem thêm
Collagen:
CollagenCollagen Amino AcidsCollagen ExtractHydrolyzed Collagen