Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Hydrolyzed Collagen

Chi tiết

Là sản phẩm thu được từ thuỷ phân collagen bằng acid, kiềm, hoặc enzyme; trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm, dưỡng ẩm/hút ẩm, làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Collagen:
CollagenCollagen Amino AcidsCollagen ExtractHydrolyzed Collagen