Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Hydrogenated Lecithin

làm mềmnhũ hóa
Chi tiết

Là sản phẩm thu được từ hydro hoá Lecithin; trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm, nhũ hóa.

Tham khảo
Xem thêm
Lecithin:
Hydrogenated LecithinHydroxylated LecithinLecithin
Lysolecithin:
Hydrogenated LysolecithinLysolecithin
Phosphatidylcholine:
Hydrogenated PhosphatidylcholinePhosphatidylcholine