Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Lecithin

Lecithin

làm mềmnhũ hóa
Chi tiết

Là lipid tự nhiên có thể tìm thấy trong tế bào động vật và thực vật, nhưng phổ biến nhất là tách ra từ trứng và đậu tương; trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm, nhũ hóa.

Tham khảo
Xem thêm
Lecithin:
Hydrogenated LecithinHydroxylated LecithinLecithin
Lysolecithin:
Hydrogenated LysolecithinLysolecithin
Phosphatidylcholine:
Hydrogenated PhosphatidylcholinePhosphatidylcholine