Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Hydrogenated Polyisobutene

Chi tiết

Là sản phẩm thu được từ hydro hoá Polyisobutene; trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm, làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm