Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Polyisobutene

Polyisobutene

làm đặc
Xem thêm
Hydrogenated Polyisobutene