Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Maleated Soybean Oil

làm mềm
Chi tiết

Là dầu đậu tương được biến đổi, trong đó một số thành phần không bão hoà (unsaturation) được chuyển hoá thành cyclic dicarboxylic acid; trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm.

Tham khảo
Xem thêm
Soybean:
Bacillus/​Folic Acid/​Soybean Ferment ExtractBacillus/​Soybean Ferment ExtractHydrogenated Soybean OilHydrolyzed Soybean ExtractHydrolyzed Soybean FiberHydrolyzed Soybean PalmitateLactobacillus/​Soybean Extract Ferment FiltrateLactobacillus/​Soybean Ferment ExtractMaleated Soybean OilSoybean GlyceridesSoybean PalmitateSoybean Peroxidase
Glycine max:
Glycine Max Leaf ExtractGlycine Max Phytoplacenta ExtractGlycine Max Seed ExtractGlycine Max Symbiosome Extract
Glycine soja:
Glycine Soja ExtractGlycine Soja Germ ExtractGlycine Soja LipidsGlycine Soja OilGlycine Soja Oil UnsaponifiablesGlycine Soja Phytoplacenta ExtractGlycine Soja ProteinGlycine Soja Seed ExtractGlycine Soja Sprout ExtractGlycine Soja Sterols