Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Soybean Peroxidase

chống oxy hóa
Chi tiết

Là một enzyme tách ra từ áo hạt đậu tương (Glycine max seedcoat) là chất xúc tác cho quá trình oxy hoá của nhiều loại hợp chất hữu cơ; trong mỹ phẩm có tác dụng chống oxy hóa.

Tham khảo
Xem thêm
Soybean:
Bacillus/​Folic Acid/​Soybean Ferment ExtractBacillus/​Soybean Ferment ExtractHydrogenated Soybean OilHydrolyzed Soybean ExtractHydrolyzed Soybean FiberHydrolyzed Soybean PalmitateLactobacillus/​Soybean Extract Ferment FiltrateLactobacillus/​Soybean Ferment ExtractMaleated Soybean OilSoybean GlyceridesSoybean PalmitateSoybean Peroxidase
Glycine max:
Glycine Max Leaf ExtractGlycine Max Phytoplacenta ExtractGlycine Max Seed ExtractGlycine Max Symbiosome Extract
Glycine soja:
Glycine Soja ExtractGlycine Soja Germ ExtractGlycine Soja LipidsGlycine Soja OilGlycine Soja Oil UnsaponifiablesGlycine Soja Phytoplacenta ExtractGlycine Soja ProteinGlycine Soja Seed ExtractGlycine Soja Sprout ExtractGlycine Soja Sterols