Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

PEG-10 Rapeseed Sterol

Xem thêm
Rapeseed:
Hydrogenated Rapeseed OilPEG-10 Rapeseed Sterol
Brassica napus:
Brassica Napus ExtractBrassica Napus Seed Oil