Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

PEG-100 Stearate