Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Polysorbate 20

Polysorbate 20