Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

PEG-60 Hydrogenated Castor Oil

Xem thêm
Castor:
Hydrogenated Castor OilPEG-60 Hydrogenated Castor Oil
Ricinus communis:
Ricinus Communis Seed Oil