Vân SpaVân Spa
Góc làm đẹp

Phân loại da Baumann

Phân loại da Baumann

Phân loại da Baumann

Hệ thống phân loại da Baumann

25.08.2020
Hệ thống phân loại da Baumann, được xây dựng bởi Bác sĩ Leslie Baumann, cung cấp cho người dùng dữ kiện đầy đủ để đánh giá da và lựa chọn phương pháp chăm sóc da phù hợp.
Xem thêm »

Phân loại da Baumann

Hệ thống phân loại da Baumann (Trắc nghiệm 1: Da dầu O và da khô D)

25.08.2020
Tự kiểm tra da bạn là da dầu hay da khô theo hệ thông phân loại da Baumann
Xem thêm »

Phân loại da Baumann

Hệ thống phân loại da Baumann (Trắc nghiệm 2: Da nhạy cảm S và da khoẻ R)

25.08.2020
Tự kiểm tra da bạn là da nhạy cảm hay da khoẻ theo hệ thống phân loại da Baumann
Xem thêm »

Phân loại da Baumann

Hệ thống phân loại da Baumann (Trắc nghiệm 3: Da nhiễm sắc tố P và da không nhiễm sắc tố N)

25.08.2020
Tự kiểm tra da bạn là da nhiễm sắc tố hay da không nhiễm sắc tố theo hệ thống phân loại da Baumann
Xem thêm »

Phân loại da Baumann

Hệ thống phân loại da Baumann (Trắc nghiệm 4: Da căng T và da nhăn W)

25.08.2020
Tự kiểm tra da bạn là da căng hay da nhăn theo hệ thống phân loại da Baumann
Xem thêm »

Phân loại da Baumann

Hệ thống phân loại da Baumann (Kết luận)

25.08.2020
Đánh giá tổng thể về da bạn từ kết quả của các bài trắc nghiệm.
Xem thêm »