Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Hydroxypinacolone Retinoate

Hydroxypinacolone Retinoate

Form of RetinoidsHPR
Xem thêm
Retinoids:
Hydroxypinacolone RetinoateRetinoidsRetinolRetinyl PalmitateTretinoin