Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Retinyl Propionate

Retinyl Propionate

Form of RetinoidsRetinol Ester
Xem thêm
Retinoids:
RetinoidsRetinolRetinyl PalmitateRetinyl PropionateTretinoin