Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Retinyl Acetate

Retinyl Acetate

Form of Retinoids
Xem thêm
Retinoids:
RetinoidsRetinolRetinyl AcetateRetinyl PalmitateTretinoin