Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Retinal

Retinal

Form of Retinoids
Xem thêm
Retinoids:
RetinalRetinoidsRetinolRetinyl PalmitateTretinoin